Värdegrund

Alla är välkomna

till degerfors if

Vi vill att alla känner sig välkomna, trygga, sedda och värdefulla. Detta oavsett kön, sexuell läggning, religion, etnicitet eller nationalitet. Vi ska uppfatta varandras olikheter som en tillgång. Olikheter berikar. 

Glädje & utveckling

inom laget

Glädje är en viktig del av verksamheten och skapar en förutsättning till ett livslångt fotbollsintresse. 

  I Degerfors IF ska alla ges bra möjligheter att få utvecklas efter sina egna förutsättningar. Föreningen ska ta hänsyn till individens behov och ge möjlighet till att utvecklas i den takt som passar individens fysiska, psykiska och sociala förutsättningar. Vi vill erbjuda fotbollsspel för så många barn och ungdomar så länge som möjligt, och så bra som möjligt, i vår verksamhet.

Prestationen ska styra verksamheten och matchresultat ska spela en underordnad roll. Alla spelare som finns med vid matchtillfälle ska få speltid. I Degerfors IF har vi alla en positiv attityd mot varandra och vi gläds åt varandras framgång.

Respekt & hänsyn

mot andra

Fotboll handlar även om att visa respekt och hänsyn. Vi vill fostra spelare till ansvarskännande människor som visar respekt för regler och normer, både inom fotbollen och i samhället.

  Vi ska visa öppenhet och respekt för människors lika värde. Vi respekterar alla och allas åsikter; oavsett om det rör spelet, spelare, laget, motståndare, ledare, domare, styrelse, medlemmar samt publik, barn som vuxen. Vi ska motverka rasism och all annan diskriminering, alla våra medlemmar ska behandlas lika.

  I Degerfors IF är alla viktiga, oavsett roll, och vi sätter alltid föreningen främst, både i med- och motgång. Föreningens medlemmar, ledare och spelare tar avstånd från all typ av diskriminering oavsett orsak. Detta gäller alla former av kränkningar, såväl verbala som fysiska. Detta gäller oavsett på vilket sätt diskriminering och kränkning framförs.

Alla former av hot och våld är fullkomligt oacceptabelt.

Värdighet & ansvar

för klubben

I Degerfors IF vill vi lära ungdomar att samarbeta i lag och skapa en klubbkänsla där spelarna är stolta över föreningen och agerar, på och bredvid planen, som goda representanter för DIF.

Vår arena, Stora Valla, ska vara en trivsam, barn- och familjevänlig miljö. Alla som besöker Stora valla uppträder med respekt, glädje och värdighet mot alla; publik, domare, deltagare från såväl hemma- som bortalag.

All idrottsverksamhet inom Degerfors IF ska vara alkohol och drogfri. Alla former av användning av alkohol, droger och dopingpreparat är oacceptabelt. Detta avser såväl tränings- och matchtillfällen samt under ev. läger. I övrigt gäller den av styrelsen antagna drogpolicyn.     

I Degerfors IF har vi alltid höga ambitioner oavsett vilken uppgift vi har. Vi utför alla uppgifter med samma höga engagemang och med avsikten att alltid göra sitt bästa.

I Degerfors IF är alla viktiga oavsett roll och vi sätter alltid föreningen främst, i både med- och motgång.

Fairplay

Alltid

Fotboll är en sportslig tävlan och skall alltid präglas av Fair play. Detta visar vi genom att;   

  • Visa respekt och värdigt uppträdande vid alla tillfällen och mot alla deltagare.

  • Följa regler och bestämmelser.

  • Respektera domarens uppfattning.

  • Bidrar med en positiv stämning och har ett uppmuntrande språk. Låta alla vara med och respektera varandras olikheter.

  • Inte fuska och utöva ett fult spel.

  • Inte tillåta kränkningar, diskriminering, trakasserier eller rasism.

  • Inte utöva psykiskt och fysiskt våld.

  • Vara ödmjuka vinnare och goda förlorare samt ha kul tillsammans.

Riktlinjer

Spelare

Vi i Degerfors IF vill att du ska tycka att fotboll är en rolig sport och att du har kul när du spelar. Vi vill att du ska spela fotboll så länge som möjligt och att du ska lära dig så mycket som möjligt. Alla är viktiga i Degerfors IF och vi stöttar varandra i både med- och motgång. Vi gläds åt varandras framgång.

Du använder ett vårdat språk både på träning och match. Du uppträder med respekt och har en trevlig attityd mot alla. Tänk på att du representerar föreningen varje gång du bär dina klubbkläder, såväl i DIF som på fritiden.

Ledare

Som ledare i Degerfors IF representerar man föreningens värdegrund. Du ska vara en förebild för våra aktiva och inte tala illa om spelare, ledare, motståndare eller domare.

Vi använder ett vårdat språk och uppmuntrar våra spelare till ett Fair play spel.

Som ledare i Degerfors IF sätter du utveckling före resultat. Matchen är ett utvecklings- och utbildningstillfälle. Det är alltid viktigare att utvecklas som spelare och lag. Prestationen ska styra verksamheten och matchresultat ska spela en underordnad roll.

Glädje är en viktig del av verksamheten och skapar en förutsättning till ett livslångt fotbollsintresse.

Din roll som ledare är att spelarna ska få uppleva detta och samtidigt utbilda spelarna i fotboll samt att bli en bra samhällsmedborgare.

Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att utvecklas i den takt som passar var och ens förutsättningar. Träningen kan anpassas till rätt nivå genom individuella utmaningar.

Alla spelare är lika unika!


Föräldrar

Föräldramedverkan är en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Föreningen vill skapa ett gott samarbete och en god kommunikation mellan ledare, spelare och föräldrar.

Våra förväntningar på er som föräldrar är att ni tänker på att vara ett bra föredöme för era barn genom att ha en positiv inställning. Detta kan ni visa genom att heja på vid matcher, uppmuntra alla och fokusera på det positiva, särskilt i tider av motgång.

Att kritisera domare eller tala illa om spelare, såväl i det egna laget som motståndarlaget, är förbjudet.

Att vara behjälplig med de uppgifter som föreningen eller lagets ledare ber er om är ett stort stöd och underlättar för ledarna. Det kan handla om kioskförsäljning, skjutsa till matcher eller sälja något för föreningens räkning.

Vid frågor och synpunkter vill vi att du pratar med ansvarig tränare och/eller ledarna kring laget. Tänk på att inte göra detta inför ditt barn.

Det är viktigt att ni kommer på lagets föräldramöten samt tar del av den information som rör ert/era barn.

Det är viktigt att ni stöttar ert/era barn så länge hen spelar i ett ungdomslag och vi ser fram emot ett bra samarbete!


Uppförandekod SEF

svensk elitfotbolls uppförandekod

Följa regler kring fair play.

Ta avstånd från alla former av uppgjorda matcher.

Behandla motståndare/spelare/domare/funktionärer/besökare med respekt och värdighet, såväl före som under och efter matchen.

Inte använda kränkande, störande och stötande språkbruk och beteende. Att ta avstånd från all typ av sådant beteende.

Uttala mig i officiella sammanhang med värdighet och respekt angående Allsvenskan och Superettan, officiella funktionärer, den egna och övriga klubbar, dess spelare, ledare, partners och publik.

Givetvis kan kritik framföras men görs med värdighet och respekt.

Visa respekt för alla- oavsett kön, sexuell läggning, religion, etnicitet och nationalitet.

Ta avstånd från alla former av användande av narkotika- eller dopingklassade preparat.

Ta avstånd av alla former av hot och våld.

Så som ambassadör för den svenska elitfotbollen företräda ligan och min klubb på ett respektfullt sätt.

Fotboll handlar om sportslig tävlan mellan lagen i ligorna, men också om rättvisa, respekt, värdighet och glädje.

TRADITION - PASSION - AMBITION

Degerfors IF startade upp sin fotbollslinje 1992 och har under åren fostrat ett flertal landslagsspelare.
Degerfors är en liten ort med cirka 9.000 invånare i kommunen. Trots det har Degerfors IF under många årtionden tillhört fotbollseliten i Sverige.