Värdegrund

Degerfors IF erbjuder glädje och utveckling      
Glädje är en viktig del av verksamheten och skapar en förutsättning till ett livslångt fotbollsintresse.     
  I Degerfors IF ska alla ges bra möjligheter att få utvecklas efter sina egna förutsättningar. Föreningen ska ta hänsyn till individens behov och ge möjlighet till att utvecklas i den takt som passar individens fysiska, psykiska och sociala förutsättningar. Vi vill erbjuda fotbollsspel för så många barn och ungdomar så länge som möjligt, och så bra som möjligt, i vår verksamhet.
  Prestationen ska styra verksamheten och matchresultat ska spela en underordnad roll. Alla spelare som finns med vid matchtillfälle ska få speltid. I Degerfors IF har vi alla en positiv attityd mot varandra och vi gläds åt varandras framgång.

Här är alla välkomna     
Vi vill att alla känner sig välkomna, trygga, sedda och värdefulla. Detta oavsett kön, sexuell läggning, religion, etnicitet eller nationalitet. Vi ska uppfatta varandras olikheter som en tillgång, ”olikheter berikar”.      

Respekt och hänsyn  
Fotboll handlar även om att visa respekt och hänsyn. Vi vill fostra spelare till ansvarskännande människor som visar respekt för regler och normer, både inom fotbollen och i samhället.
  Vi ska visa öppenhet och respekt för människors lika värde. Vi respekterar alla och allas åsikter; oavsett om det rör spelet, spelare, laget, motståndare, ledare, domare, styrelse, medlemmar samt publik, barn som vuxen. Vi ska motverka rasism och all annan diskriminering, alla våra medlemmar ska behandlas lika.
  I Degerfors IF är alla viktiga, oavsett roll, och vi sätter alltid föreningen främst, både i med- och motgång. Föreningens medlemmar, ledare och spelare tar avstånd från all typ av diskriminering oavsett orsak. Detta gäller alla former av kränkningar, såväl verbala som fysiska. Detta gäller oavsett på vilket sätt diskriminering och kränkning framförs.
  Alla former av hot och våld är fullkomligt oacceptabelt.

Fair play       
Fotboll är en sportslig tävlan och skall alltid präglas av Fair play. Detta visar vi genom att;       

 • Visa respekt och värdigt uppträdande vid alla tillfällen och mot alla deltagare.
 • Följa regler och bestämmelser.
 • Respektera domarens uppfattning.
 • Bidrar med en positiv stämning och har ett uppmuntrande språk. Låta alla vara med och respektera varandras olikheter.
 • Inte fuska och utöva ett fult spel.
 • Inte tillåta kränkningar, diskriminering, trakasserier eller rasism.
 • Inte utöva psykiskt och fysiskt våld.
 • Vara ödmjuka vinnare och goda förlorare samt ha kul tillsammans.

Värdighet och ansvar

 • I Degerfors IF vill vi lära ungdomar att samarbeta i lag och skapa en klubbkänsla där spelarna är stolta över föreningen och agerar, på och bredvid planen, som goda representanter för DIF.
 • Vi har alla ett ansvar för att vara måna om klubbens rykte. Vi representerar vår klubb varje gång när vi bär klubbkläder. Detta betyder att vi tänker på hur vi uppträder och vad vi säger till varandra och de personer vi möter både inom och utanför fotbollen.
 • Vår arena, Stora Valla, ska vara en trivsam, barn- och familjevänlig miljö. Alla som besöker Stora valla uppträder med respekt, glädje och värdighet mot alla; publik, domare, deltagare från såväl hemma- som bortalag.
 • Alla medlemmar tar ansvar för sin hälsa, sina handlingar, sitt lag och sin förening.
  All idrottsverksamhet inom Degerfors IF ska vara alkohol och drogfri. Alla former av användning av alkohol, droger och dopingpreparat är oacceptabelt. Detta avser såväl tränings- och matchtillfällen samt under ev. läger. I övrigt gäller den av styrelsen antagna drogpolicyn.     
 • I Degerfors IF har vi alltid höga ambitioner oavsett vilken uppgift vi har. Vi utför alla uppgifter med samma höga engagemang och med avsikten att alltid göra sitt bästa.
 • Föreningen skall föregå med gott exempel i etik- och moralfrågor. Vår värdegrund och uppförandekod gäller alla som på något sätt engagerar sig i Degerfors IF oavsett roll.
 • I Degerfors IF är alla viktiga oavsett roll och vi sätter alltid föreningen främst, i både med- och motgång.

”Uppförandekod” SEF

 • Följa regler kring fair play.
 • Ta avstånd från alla former av uppgjorda matcher.
 • Behandla motståndare/spelare/domare/funktionärer/besökare med respekt och värdighet, såväl före som under och efter matchen.
 • Inte använda kränkande, störande och stötande språkbruk och beteende. Att ta avstånd från all typ av sådant beteende.
 • Uttala mig i officiella sammanhang med värdighet och respekt angående Allsvenskan och Superettan, officiella funktionärer, den egna och övriga klubbar, dess spelare, ledare, partners och publik.
 • Givetvis kan kritik framföras men görs med värdighet och respekt.
 • Visa respekt för alla- oavsett kön, sexuell läggning, religion, etnicitet och nationalitet.
 • Ta avstånd från alla former av användande av narkotika- eller dopingklassade preparat.
 • Ta avstånd av alla former av hot och våld.
 • Så som ambassadör för den svenska elitfotbollen företräda ligan och min klubb på ett respektfullt sätt.
 • Fotboll handlar om sportslig tävlan mellan lagen i ligorna, men också om rättvisa, respekt, värdighet och glädje.

Handlingsplan
Degerfors IF använder denna handlingsplan för att försäkra oss om att föreningens värdegrund ska vara en självklarhet på alla nivåer i hela klubben. Planen ska även vara ett stöd för styrelsen och ledarna i föreningen i hur och när arbetet med värdegrundsfrågor ska ske och vems ansvaret är.
  Styrelsen är ytterst ansvariga för att Degerfors IF:s värdegrund ligger till grund och genomsyrar en god anda i föreningen. Styrelsen utser även en person som är ansvarig för värdegrundsarbetet.
  Arbetet som värdegrundsansvarig innebär att verka för att främja, förebygga och upptäcka men även att åtgärda och agera när situationer uppstår.     
Värdegrundsansvarig har till ansvar att träffa alla ledare och lag för att informera och utbilda dem i Degerfors IF:s värdegrund. Denna person har även som uppgift att informera föräldrar och övriga i föreningen.  
  Den som är värdegrundsansvarig ska även finnas som stöd för ledare, spelare samt föräldrar vid frågor eller händelser förenat till vår värdegrund.    
Varje år arrangeras de möten under första kvartalet för och med ledare, spelare och föräldrar. Vid denna sammankomst ska information om värdegrunden samt diskussion om denna ligga till grund för mötet. Syftet med dessa möten är att öka delaktigheten och att information om föreningens värdegrund ska nå ut.     
  Ansvarig vid dessa möten är värdegrundsansvarig samt ledarna för de olika lagen. Möten kommer att anordnas där spelare och ledare tillsammans delas upp i mindre grupper. Det kommer även anordnas informationsmöten för föräldrarna.
  Föreningen arbetar även för att skapa en positiv och trivsam miljö där spelare och ledare skall ha roligt tillsammans och kunna växa som person. Ledarnas ansvar är att ha inblick i hur spelarna mår och hur stämningen i laget är. Som stöd/hjälp till ledare och spelare finns styrelse och värdegrundsansvarig samt andra ledare i föreningen.
  Degerfors IF har som mål att arbeta kontinuerligt med värdegrunden samt diskutera och följa upp värdegrundsfrågor, att sträva efter en ”levande värdegrund”.
  Degerfors IF:s värdegrund ska finnas publicerad på föreningens hemsida.

 

Riktlinjer
Som ett komplement till värdegrunden har även Degerfors IF tagit fram riktlinjer. Dessa som ett led i att förtydliga om hur man som spelare, ledare och förälder är en god kamrat, vän och representant för föreningen.

Spelare                                                                                                                         

 • Vi i Degerfors IF vill att du ska tycka att fotboll är en rolig sport och att du har kul när du spelar.
 • Vi vill att du ska spela fotboll så länge som möjligt och att du ska lära dig så mycket som möjligt.
 • Alla är viktiga i Degerfors IF och vi stöttar varandra i både med- och motgång.
 • Vi gläds åt varandras framgång.
 • Du använder ett vårdat språk både på träning och match.
 • Du uppträder med respekt och har en trevlig attityd mot alla.
 • Tänk på att du representerar föreningen varje gång du bär dina klubbkläder, såväl i DIF som på fritiden.

Ledare                                                                                                                      

 • Som ledare i Degerfors IF representerar man föreningens värdegrund. Du ska vara en förebild för våra aktiva och inte tala illa om spelare, ledare, motståndare eller domare.
 • Vi använder ett vårdat språk och uppmuntrar våra spelare till ett Fair play spel.
 • Som ledare i Degerfors IF sätter du utveckling före resultat. Matchen är ett utvecklings- och utbildningstillfälle. Det är alltid viktigare att utvecklas som spelare och lag. Prestationen ska styra verksamheten och matchresultat ska spela en underordnad roll.
 • Glädje är en viktig del av verksamheten och skapar en förutsättning till ett livslångt fotbollsintresse.
 • Din roll som ledare är att spelarna ska få uppleva detta och samtidigt utbilda spelarna i fotboll samt att bli en bra samhällsmedborgare.
 • Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att utvecklas i den takt som passar var och ens förutsättningar. Träningen kan anpassas till rätt nivå genom individuella utmaningar.
 • Alla spelare är lika unika!

Föräldrar                                                                                         

 • Föräldramedverkan är en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Föreningen vill skapa ett gott samarbete och en god kommunikation mellan ledare, spelare och föräldrar.
 • Våra förväntningar på er som föräldrar är att ni tänker på att vara ett bra föredöme för era barn genom att ha en positiv inställning. Detta kan ni visa genom att heja på vid matcher, uppmuntra alla och fokusera på det positiva, särskilt i tider av motgång.
 • Att kritisera domare eller tala illa om spelare, såväl i det egna laget som motståndarlaget, är förbjudet.
 • Att vara behjälplig med de uppgifter som föreningen eller lagets ledare ber er om är ett stort stöd och underlättar för ledarna. Det kan handla om kioskförsäljning, skjutsa till matcher eller sälja något för föreningens räkning.
 • Vid frågor och synpunkter vill vi att du pratar med ansvarig tränare och/eller ledarna kring laget. Tänk på att inte göra detta inför ditt barn.
 • Det är viktigt att ni kommer på lagets föräldramöten samt tar del av den information som rör ert/era barn.
 • Det är viktigt att ni stöttar ert/era barn så länge hen spelar i ett ungdomslag och vi ser fram emot ett bra samarbete!

Åtgärdsplan
I vår förening ska ingen behöva bli trakasserad eller kränkt. Gemensamt för trakasserier och kränkande handlingar är att de handlar om ett uppträdande som kränker en människas värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan vara fysiska, verbala, psykosociala och de kan även vara bild och text. Både ledare och spelare kan göra sig skyldiga till trakasserier och kränkande behandling.
Vid kännedom att någon utsätts för trakasserier och/eller kränkande handlingar tas omedelbar kontakt med värdegrundsansvarig. Dennes uppgift blir att;
Steg 1
Lyssna och tala enskilt med den/de berörda om vad som har hänt.
Steg 2
Lyssna och tala med alla övriga inblandade. Gör en kartläggning tillsammans med ansvariga ledare för laget om situationen.
Steg 3
Kontakta och informera föräldrarna om samtalen.
Steg 4
Utvärdera och gör en uppföljning med berörda personer, kontakta föräldrar igen vid behov.
Om situationen kräver så kopplas även styrelsen in.