Degerfors if

Målsättningar

Denna sida rör våra målsättningar & vår utbildningsmodell 

Målsättningar 3 års period

Prestation

Vad Göra spelarna medvetna om vad som krävs för att bli elitspelare. (1. Taktiskt - 2. Socialt - 3. Mentalt - 4. Fysiskt). Hur 1) Spelarna ska utveckla sin spelförståelse genom spelträning efter arbetssättet i försvarsspel/anfallsspel som beslutats. 2) Spelarna ska inse vikten av att sköta skolan, kost och vila. 3) Spelarna ska ”hantera” med- och motgång. Träningar/matcher ska vara konkurrensbaserad för spelaren för att på så sätt förbereda denne för att ”tävla” om en startplats som seniorspelare. 4) Spelarna ska bli ”fysiskt tåliga” för senior/elitfotboll.

Strategi - Målsättning - Vision


 Akademichef och sportchef är ansvariga för att utveckla akademiverksamheten. Syftet är att säkerställa och förbättra elitverksamhetens utveckling genom dessa riktlinjer och målsättningar.
 Kortsiktiga och långsiktiga beslut. Rekrytering av spelare och tränare inom elitverksamheten utgår ifrån detta styrdokument samt SEF:s årliga certifiering av akademiklubbar.
 Utvärderingsmöten 2 ggr/år.
 Planeringsmöten 1 ggr/månad.
 Veckomöten 1 ggr/veckan.
– Akademichef och sportchef ansvarar för att strategin följs i verksamheten.
 Detta dokument ska redovisas för styrelse, spelare och föräldrar en gång per år.
 DIF:s styrelse måste godkänna alla eventuella förändringar.
 Detta är ett ”levande” dokument som varje år ska utvärderas och uppdateras. Ansvarig för detta är akademichefen.   

Verksamhet

Vad: - Utveckla fotbollsgymnasiet så att vi alltid har de mest lovande spelarna i närområdet i NIU Degerfors. - Utveckla fotbollsgymnasiet så att vi har möjlighet att locka lovande spelare från övriga Sverige till NIU Degerfors. - Ha uppsikt över alla spelare i närområdet det år de fyller 15 år och jobba verksamt för att de skall attraheras att söka NIU i Degerfors. - Målsättning är att varje år ha förberett minst två spelare till att erbjudas A-kontrakt. - Målsättning är att varje år ha förberett minst en spelare att ta en startplats i A-laget inom två år som senior. Hur: 1) Schemalagda fotbollsmöten för att grovplanera verksamheten 1 ggr/månad. 2) Planeringsmöte 1 ggr/vecka. 3) Användning av videoanalysprogram. 4) Två utvecklingssamtal per år (vår-höst) för varje spelare. 5) Ha tydliga arbetsroller i tränarteamen. 6) Närvara vid lämpliga 15-års läger. 7) Utveckla och tydliggöra scoutingverksamheten. 8) Inför varje säsong ska huvudtränaren ha genomgång med alla akademitränarna om hur träningsupplägg och spelsätt ska se ut under året. Denna träff ska vara en heldag och hållas under perioden vecka 51-52. Vem: 1) Akademichefen är ansvarig för punkterna 1,2,5,6,7. 2) Huvudtränarna i varje akademilag är ansvariga för punkterna 3,4. 3) Huvudtränaren A-lag är ansvarig för punkt 8.

Struktur

Akademichef Anställd 50%                       
Instruktör FG Anställd 50%                      
Målvaktstränare Arvoderad                
Sjukgymnast Arvoderad

 

P19
Huvudansvarig tränare Anställd 100%
Assisterande tränare Arvoderad      

P17
Huvudansvarig tränare Arvoderad
Assisterande tränare Arvoderad  

P16
Huvudansvarig tränare Arvoderad
Assisterande tränare Arvoderad

Övriga dokument

Rekrytering Tränare/Spelare
 Akademichef och sportchef ansvarar för rekrytering av nya tränare/ledare för Akademin.
– DIF ska sträva efter att rekrytera väl utbildade tränare som passar in i föreningen. I första hand ska dessa rekryteras i närområdet men tränarkompetens ska gå före boendeadress.
– Akademichef har huvudansvar för rekrytering och scouting av spelare med hjälp av tränarna. Tränare ska vara uppdaterade på de spelare i respektive ålderskullar som kan vara aktuella för att rekryteras till akademin.
– Degerfors IF ska alltid sträva efter att vara det naturliga valet för unga talanger som finns i Värmland och angränsande län.
– P15 från egna led i Degerfors U och närområdet (Karlskoga, Kristinehamn och Laxå).
 P16/17 från hela Sverige. Spelare från Degerfors har förtur om bedömningen görs att denne är likvärdig med spelare som inte är fostrad i Degerfors. Spelare från Värmland och angränsande län har förtur om bedömningen görs att denne är likvärdig med spelare från ”övriga” Sverige.
– P19 enbart om det finns chans för spelaren att ta steget till ett A-kontrakt kommande säsong.  

Lagsammansättningar
 Målsättning är att det alltid ska finnas minst tre lag i seriespel, P19, P17 och P16.
– Vi kommer under 2020 ha två träningsgrupper som inte är åldersbaserade. Tidigare har vi haft tre träningsgrupper men vi vill prova detta upplägg under 2020 då vi tror det gynnar spelarutvecklingen. Tränarna gör en utvärdering varje månad för att ev. flytta spelare mellan träningsgrupperna.
 Båda grupperna ska sträva efter att vara lika antal spelare vid varje träningstillfälle om inte specifik träning, typ matchspel, ska genomföras.
 P19 bör spela i bästa möjliga riksserie.
– P17 bör spela i bästa möjliga riksserie.
– P16 bör spela i bästa möjliga riksserie.
 Akademin ska även bemanna U21-laget med dom för tillfället mest intressanta spelarna.
– Målsättningen med att tillhöra bästa möjliga serie får inte gå ut över spelarens matchning/utveckling. 

Spelarutveckling
– Bra samarbete mellan fotbollsgymnasiet och akademin.
 Spelschema för alla lag inför och under kommande säsong görs vid gemensamma möten där akademichef och huvudtränare deltar. Matcher ska läggas så att det ger utrymme att kunna matcha spelare på ett bra sätt.
 P19 ska spela med samma spelsystem som A-laget.
– P17 bör spela med anpassat spelsystem (vår-höst).
– P16 ska spela med grunduppställningen 4-4-2.
 Akademin ska utveckla individen samt även utveckla spelaren på en bestämd position.
 Om spelaren är tilltänkt en startplats i flera lag inför kommande match så ska spelaren alltid delta i det äldsta laget om detta återfinns i riksserier.
– De spelare som för tillfället är längst framme i utvecklingen ska vara startspelare i kommande match. Undantag kan göras för de spelare som är på gränsen till startplats, då kan dessa ha rotationssystem i aktuellt lag.
– Alla spelare bör spela minst en hel match per vecka.
 Alla målvakter ska spela minst en hel match per månad.
 Alla lag i akademin ska ha samma matchrutiner.
– Positionsanpassad träning ska tillämpas.
 Matchen är viktigaste utbildningstillfället.
 Målsättning med vår spelarutveckling är att förse A-truppen med välutbildade och fysiskt/mentalt förberedda spelare för elitfotboll.
 Målsättning är att ha gett alla spelare en bra utbildning/utveckling inför deras steg till A-lagsspel, oavsett till vilken nivå spelaren når.

Träningar/inriktning
– Alla träningar ska ha ett syfte, kort- eller långsiktigt, och vara ett led i spelarens utveckling mot elitfotboll.
 SvFF spelarutbildningsplan är som grund/mall för vår verksamhet.
– Fokus ligger på funktionell teknik, spelförståelse (arbetssättet i anfall och försvarsspel) och fysisk träning.
– Arbetssätt i anfall och försvarsspel styrs av A-lagets spelidé och är spelsystem för U21/P19.
– Arbetssätt i anfall och försvarsspel styrs av akademins spelidé för P17/P16.
 Årsplaneringen ligger som mall på vad som ska tränas och när.
– Träningarna ska vara utvecklande både individuellt och kollektivt.
– Om det krävs går skolarbete före enskilda träningar och matcher.
– Socialt stöd, läxhjälp och värdegrundsarbete ska erbjudas alla spelare.
 Erbjuda samtal med utbildade personer om spelarens välmående och hälsa.

Fotbollsinriktning
 Att spela en fartfylld passningsorienterad fotboll som redogörs i klubbens styrdokument.
 Ett tydligt arbetssätt i både anfall och försvarsspel som speglar den spelidé som Degerfors IF står för som redogörs i klubbens styrdokument.
– Utveckla arbetssättet i vårt anfallsspel/försvarsspel.
 Minska skadenivån – få spelarna vältränade utan att riskera skador.
– Öka den aeroba kapaciteten hos spelarna.

Träningsanläggning
 All fotbollsträning bedrivs på Stora Valla området.
– Rehabträning bedrivs på Stora Valla området.